Hỗ trợ trung tâm cứu hộ

Cuộc chiến chống nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép là một mặt trận quan trọng nhằm bảo vệ các quần thể hoang dã của các loài nguy cấp. Nhưng những thành quả trên mặt trận này đặt ra một bài toán khó: lượng động vật lớn được cứu hộ và chuyển giao về các trung tâm cứu hộ, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Với số lượng lớn động vật bị buôn bán trong những năm gần đây, các trung tâm cứu hộ thường xuyên phải đối mặt với tình trạng quá tải cả về cơ sở vật chất và nhân lực. Nhất là đội ngũ chuyên môn về chăm sóc và chữa trị động vật.

IMC cam kết hỗ trợ các trung tâm cứu hộ trong công tác tiếp nhận các động vật từ nạn buôn bán một cách nhanh chóng và an toàn và chăm sóc hồi phục sức khỏe động vật với mục đích tái thả các cá thể này trở lại môi trường hoang dã. IMC cung cấp các hỗ trợ về tài chính, tư vấn chuyên gia và tập huấn chăm sóc động vật. Mục đích của chúng tôi là giám sát sự phát triển của một mạng lưới các trung tâm chăm sóc động vật hoạt động tốt, mỗi trung tâm có đủ thẩm quyền và năng lực để giữ và xử lý động vật chuẩn xác, điều trị động vật bị thương và ốm, xét nghiệm và sàng lọc các mầm bệnh nguy hiểm và thả động vật khỏe mạnh trở lại tự nhiên.

Tin mới