Truyền thông cộng đồng và xây dựng đội ngũ chuyên trách

Bên cạnh các hoạt động bảo tồn trực tiếp (như khảo sát đa dạng sinh học và cứu hộ và tái thả động vật hoang dã), chúng tôi cũng quan tâm đến các đối tượng như cộng đồng địa phương, học sinh, sinh viên, lực lượng thực thi pháp luật và các phương tiện truyền thông. Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn đóng một vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn thông qua những thay đổi hành vi xã hội và giảm thiểu nhu cầu về động vật hoang dã và các sản phẩm liên quan

Nhiều hoạt động và sự kiện đã và đang được tiến hành, như:

Hội thảo “Công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam” truyền cảm hứng bảo tồn rùa cho các bạn sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG HCM

Chung tay bảo vệ rùa đầu to khỏi sự tuyệt chủng

Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt

Tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã tại tỉnh Quảng Bình

Khóa tập huấn cứu hộ động vật hoang dã và tăng cường năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ Chi cục Kiêm lâm tỉnh Quảng Nam tại Vườn Quốc gia Cúc Phương.

15th Annual Tortoise and Freshwater Turtle Field Skills Training Course 2019 in Laos