Khảo sát đa dạng sinh học Nghiên cứu sinh cảnh hoang dã, khám phá loài mới, đề xuất kế hoạch hành động Leptobrachella botsford Truyền thông cộng đồng & xây dựng đội ngũ chuyên trách Khuyến khích thái độ tích cực của cộng đồng xây dựng đội ngũ chuyên môn về bảo tồn đa dạng sinh học Hỗ trợ trung tâm cứu hộ Xây dựng mạng lưới trung tâm cứu hộ tiêu chuẩn trong công tác cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật từ nạn buôn bán trái phép

Hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi

Truyền thông cộng đồng và xây dựng đội ngũ chuyên trách

Chi tiết

Khảo sát đa dạng sinh học

Chi tiết

Thành lập và quản lý khu bảo tồn

Chi tiết

Hỗ trợ trung tâm cứu hộ

Chi tiết

Chương trình Bảo tồn rùa châu Á

Chi tiết

Các hoạt động khác

Chi tiết

Việt Nam

Văn phòng hoạt động của IMC đóng tại Việt Nam – nơi được coi là quê hương của Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP), chương trình tập trung vào công tác bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam. Năm 2015, ATP được xác nhập vào IMC. ATP đã hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam, cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo đến các trường, đại học và các cơ quan chức năng. Chương trình cũng hỗ trợ việc cứu hộ các cá thể rùa được cứu hộ từ nạn buôn bán động vật hoang dã, chăm sóc phục hổi và tái thả các cá thể này về môi trường tự nhiên và tiến hành hoạt động bảo tồn nội vi và ngoại vi cũng như nghiên cứu các loài rùa đặc hữu và nguy cấp nhất.

 

IMC cũng tiến hành các khảo sát đa dạng sinh học tại Việt Nam, ghi nhận những loài mới, cập nhật thông tin khoa học về các loài bản địa. Đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm của IMC cũng nghiên cứu về loài lưỡng cư đặc hữu và nguy cấp. IMC cũng phát triển dự án sinh kế tại những khu vực mà canh tác nông nghiệp và đô thị hóa nhanh đang tác động mạnh đến đa dạng sinh học

CAMPUCHIA

Lào

Năm 2019, IMC lần đầu tiên tổ chức khóa Đào tạo kỹ năng nghiên cứu thực địa các loài rùa cạn và rùa nước ngọt tại Lào. Trước đó, khóa đào tạo thường niên đã được tổ chức tại Việt Nam và nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ. Mục tiêu của khóa học nhằm xây dựng đội ngũ các nhà bảo tôn rùa tại Việt Nam và khu vực.

 

ATP/IMC cũng đã và đang tiến hành một số khảo sát và nghiên cứu chuyên sâu ở Lào nhằm thu thập và xây dựng dữ liệu về các loài rùa bản địa tại Lào.

MYANMAR

IMC được thành lập vào năm 2008 với các hoạt động ban đầu tập trung tại Myanmar, một trong những đất nước có hệ đa dạng sinh học bậc nhất trong khu vực. Một dự án bảo tồn cộng đồng được thực hiện tại Rakhine Yoma Elephant Sanctuary (Khu Bảo tồn Voi Rakhine Yoma) nhằm đạt được sự thống nhất với người dân tộc Chin. Theo đó, sinh kế cho người dân sẽ được cải thiện và đảm bảo khi tham gia theo dõi các loài động vật tại địa phương như voi và loài rùa rừng Arakan thay vì các hoạt động săn bắt.

 

Một dự án khác tại Myanmar là xây dựng và nâng cao năng lực chuyên môn cho kiểm lâm viên, cộng đồng địa phương và sinh viên trong hoạt động giám sát và bảo vệ các loài quần thể rùa đặc hữu và cực kỳ nguy cấp sao Miến Điện, rùa rừng Arakan hoang dã và nhân nuôi.

 

Nhờ các nỗ lực của IMC, một khu bảo tồn cá tại hồ Indawgyi, bang Kachin đã được thành lập. IMC cũng phối hợp với người dân địa phương trong việc bảo vệ loài nai cà tông (Panolia eldii) tại Chatthin Wildlife Sanctuary (Trung tâm bảo tồn động vật Chatthin).

Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) là một tổ chức từ thiện được thành lập tại Anh. Mục tiêu của IMC là ngăn ngừa sự tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã nguy cấp trong khu vực Indo-Myanmar (Đông Dương – Miến Điện), trọng tâm là các loài cực kỳ nguy cấp và có số lượng quần thể còn ít hoặc rất ít.

Tại trang web này, bạn có thể tìm hiểu về khu vực Indo-Myanmar, các thách thức và cơ hội bảo tồn tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar – những quốc gia có đa dạng sinh học cao và đang được IMC chú trọng.

noun_Vietnam_701196

IMC đang không ngừng phát triển, đóng góp cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã trong khu vực. Bạn có thể hỗ trợ, tài trợ, tình nguyện, làm việc và tham gia cùng chúng tôi trong công tác bảo tồn!