Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
Văn phòng Anh quốc: Số 15 Lime Walk, Ripon, North Yorkshire, Anh
Điện thoại: +44 (0) 7460 953 121

Văn phòng Việt Nam: Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư 46 – Trung tâm bưu điện quốc tế Hà Nội
Điện thoại:+84 (0) 24 7302 8389

E-mail: info@asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram