THANK YOU!

Tài trợ các hoạt động của chúng tôi

Với nhiều hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, và nâng cao nhận thức, Tổ chức Indo-Myanmar Conservation đang không ngừng phát triển, đóng góp cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã trong khu vực. Chúng tôi trân trọng mọi sự ủng hộ và tài trợ từ các bạn.

Tài trợ bằng tiền mặt:

Với các khoản tài trợ nhỏ, bạn có chuyển tới chúng tôi qua cổng thanh toán điện tử Paypal bằng cách nhấn nút sau support@asianturtleprogram.org


Các khoản tài trợ lớn hơn $1,000, bạn có thể chuyển tiền qua Paypal hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email support@asianturtleprogrm.org để có thông tin về các hình thức nhận tài trợ khác như qua tài khoản ngân hàng, hay séc.

Nếu bạn mong muốn hỗ trợ cho một hoặc nhiều hoạt động cụ thể, vui lòng nêu rõ:

 • ATP: Chương trình Bảo tồn rùa châu Á
 • Training: Truyền thông cộng đồng và xây dựng đội ngũ chuyên trách
 • Survey: Khảo sát đa dạng sinh học
 • Rescue Centre: Hỗ trợ trung tâm cứu hộ
 • Protected Areas: Thành lập và quản lý khu bảo tồn
 • Others: Các hoạt động khác

Tài trợ trang thiết bị:

Để đáp ứng nhu cầu và trang bị cho đội ngũ cán bộ thực địa đang làm việc trên nhiều địa bàn cả nước cũng như các sinh viên thực tập nghề nghiệp, chúng tôi rất cần các thiết bị (cũ hoặc mới). Do vậy, nếu bạn mong muốn tài trợ các thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu hoặc nhân nuôi bảo tồn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ mail:support@asianturtleprogram.org.

Các loại trang thiết bị bạn có thể tài trợ:

 • Ống nhòm
 • Máy ảnh kỹ thuật số với ống ngắm
 • Cân
 • Lò ấp trứng
 • Các thiết bị khác