CẢM ƠN!

Hỗ trợ chúng tôi

Với nhiều hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, và nâng cao nhận thức, Tổ chức Indo-Myanmar Conservation đang không ngừng phát triển, đóng góp cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã. Chúng tôi trân trọng mọi sự ủng hộ và tài trợ từ các bạn.

Gây quỹ cho chúng tôi

Chúng tôi luôn chào đón những nhà tài trợ và những người ủng hộ mới, đặc biệt là những cá nhân có thể hỗ trợ chúng tôi gây quỹ.
Một số hình thức gây quỹ đã và đang được thực hiện:

  • Bán bánh từ thiện
  • Chạy bộ gây quỹ tại địa phương
  • Gây quỹ qua các buổi tiệc sinh nhật
  • Bán những vật dụng không còn sử dụng
  • Và các hoạt động khác

Để biết thêm thông tin về hoạt động gây quỹ phục vụ công tác bảo tồn rùa, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: info@asianturtleprogram.org