Sứ mệnh, tầm nhìn và lịch sử

Sứ mệnh

Ngăn ngừa sự tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã nguy cấp trong khu vực Indo-Myanmar (Đông Dương – Miến Điện), trọng tâm là các loài cực kỳ nguy cấp và có số lượng quần thể còn ít hoặc rất ít.

Lịch sử hoạt động

2008

được thành lập tại Vương quốc Anh.

2015

đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Chương trình Bảo tồn rùa châu Á được sáp nhập vào Tổ chức Indo-Myanmar Conservation.