Thành lập và quản lý khu bảo tồn

Việc bảo tồn đa dạng sinh học phụ thuộc phần lớn vào việc bảo vệ thành công các khu sinh cảnh nơi các quần thể hoang dã có thể tồn tại và sinh trưởng. Một trong những cách phương thức đơn giản nhất để thực hiện mục tiêu này là thiết lập các khu bảo tồn, nơi có thể loại bỏ hoặc giảm thiểu tác động hoạt động của con người hoặc các yếu tố gây hại khác.

IMC đã và đang hợp tác với chính quyền địa phương và các cấp ban ngành để thành lập mạng lưới các khu bảo tồn nhằm bảo vệ các quần thể quan trọng của các sinh cảnh và loài nguy cấp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu bảo tồn nội vi tại các khu vực quan trọng nhằm thu thập thông tin chi tiết về các loài nguy cấp được ghi nhận và hợp tác với các cơ quan liên quan để xác định các khu vực ưu tiên bảo tồn cao.

Chúng tôi đã có những đóng góp đáng kể trong việc thành lập các khu bảo tồn ở Việt Nam, bao gồm Đề xuất thành lập Khu bảo tồn sinh cảnh loài ở hồ Đồng Mô, bảo vệ môi trường sống quan trọng cho Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei).

IMC cũng giúp quản lý các khu bảo tồn hiện có bằng cách cung cấp kiến ​​thức chuyên môn và tư vấn cho các cơ quan quản lý tại các khu bảo tồn. Đặc biệt, chúng tôi cũng tổ chức các hội khóa tập huấn thường xuyên nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho các kiểm lâm viên và lực lượng chức năng về bảo vệ động vật hoang dã.

Tin vui đối với loài rùa năm 2020

Tái thả 11 cá thể rùa sa nhân về tự nhiên

Tái thả 85 cá thể rùa nguy cấp về tự nhiên tại miền Trung Việt Nam