Dự án & Hoạt động

Tổ chức Indo-Myanmar Conservation đang thực hiện một số dự án trọng tâm tập trung vào hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và truyền thông về các loài động vật hoang dã tại khu vực.

Truyền thông cộng đồng và xây dựng đội ngũ chuyên trách

Chi tiết

Khảo sát đa dạng sinh học

Chi tiết

Thành lập và quản lý khu bảo tồn

Chi tiết

Hỗ trợ trung tâm cứu hộ

Chi tiết

Chương trình Bảo tồn rùa châu Á

Chi tiết

Các hoạt động khác

Chi tiết