Video mới hỗ trợ cho công tác bảo tồn loài rùa đầu to nguy cấp tại Việt Nam

Nạn săn bắt và buôn bán trái phép đã đẩy rùa đầu to (Platysternon megacephalum) tới bờ vực tuyệt chủng. Tại Việt Nam, cần tăng cường việc thực thi pháp luật và nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiện trạng và luật pháp bảo vệ loài nhằm bảo tồn loài rùa này hiệu quả hơn.

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) và các đối tác như Trung tâm Bảo tồn rùa thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương và Vườn quốc gia Pù Mát  đang thực hiện dự án rùa đầu to được tài trợ bởi quỹ EDGE. Sự phối hợp này giúp tăng cường hiểu quả hoạt động cứu hộ và tái thả loài động vật nguy cấp này. Video mới về rùa đầu to với kịch bản được phát triển bởi ATP/IMC, sử dụng hình ảnh minh họa của các nghệ sỹ tài năng như Jeet Zdung, Nguyễn Ngọc Hoan, Đinh Kiều Dương này được hoàn thiện nhằm lan tỏa và nâng cao nhận thức của cộng đồng về luật pháp bảo vệ loài.

ATP/IMC hiện đang phối hợp với nhiều đối tác quốc tế và địa phương nhằm nâng cao nhận thức về loài tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án đánh giá chiến lược tái thả cho các cá thể rùa đầu to bị tịch thu được tài trợ bởi Quỹ bảo tồn Segré và vườn thú Cleveland Metroparks. Dự án cũng góp phần tăng cường và củng cố sự hợp tác giữa các trung tâm cứu hộ và vườn quốc gia tại Việt Nam bao gồm: Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, Trung tâm Cứu hộ Rùa tại vườn quốc gia Cúc Phương và vườn quốc gia Pù Mát.

Biên tập video: Đinh Kiều Dương
Hình ảnh minh họa: Jeet Zdung, Nguyễn Ngọc Hoan và Đinh Kiều Dương

Ngày 22 tháng 3 năm 2021
Thông cáo báo chí: Hoàng Văn Hà – ATP/IMC

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *