Thêm một loài rùa ghi nhận tại Việt Nam: Rùa đất atripons (Cyclemys atripons)

Rùa đất a-tri-pôn (Cyclemys atripons) được ghi nhận lần đầu tiên tại Việt Nam.

Phát hiện này là kết quả nhiều tháng nghiên cứu và khảo sát được tiến hành bởi nhóm nghiên cứu của Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation tại đảo Phú Quốc, ngoài khơi tây nam Việt Nam. Trong đợt khảo sát, nhóm nghiên cứu đã quan sát được một số cá thể rùa tại khu vực thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc với các đặc điểm hình thái tương tự của cả loài rùa đất Pul-kin (Cyclemys pulchristriata), một loài rùa có phân bố tại đất liền Việt Nam và loài rùa đất a-tri-pôn (Cyclemys atripons). Kết quả phân tích phân tử cho thấy các cá thể rùa này là đại diện của loài Cyclemys atripons, trước đó chỉ được ghi nhận tại khu vực đông nam Thái Lan và tây nam Campuchia.

Một cá thể rùa đất a-tri-pôn (Cyclemys atripons) được ghi nhận ở đảo Phú Quốc, Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thành Luân – ATP/IMC

Phát hiện quan trọng này không chỉ mở rộng sự phân bố của C. atripons, cách vị trí được ghi nhận trước đó ở Koh Kong, Campuchia khoảng 100 km về phía đông, mà còn tăng số lượng loài trong giống (chi) rùa đất (hay rùa dứa) Cyclemys được ghi nhận ở Việt Nam lên ba (03): rùa đất A-tri-pôn (C. atripons), rùa đất Sê-pôn (C. oldhamii), và rùa đất Pul-kin (C. pulchristriata).

Cyclemys atripons được mô tả lần đầu vào năm 1997 bởi hai chuyên gia Iverson,J.B. và McCord,W.P., tại Thái Lan.Loài này sau đó đã được ghi nhận ở đông nam Thái Lan và tây nam Campuchia. Các nghiên cứu về sự phân bố và hiện trạng của chi Cyclemys ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi muốn thực hiện một nghiên cứu toàn diện hơn về chi Cyclemys ở Việt Nam nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về loài, qua đó cập nhật tình trạng bảo tồn của loài và đề xuất một số giải pháp bảo vệ cho các cơ quan quản lý.

Về hoạt động bảo tồn trong tương lai, các biện pháp thực thi pháp luật cần được áp dụng khi cần thiết nhằm ngăn ngừa tình trạng săn bắt loài trên đảo. Khi chưa có kế hoạch bảo tồn loài chi tiết được đề xuất, việc bảo tồn quần thể trên đảo sẽ có tác dụng giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm di truyền và du nhập mầm bệnh.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Ban quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phú Quốc đã cấp phép cho đợt khảo sát này. Chúng tôi cũng cảm ơn Quỹ nghiên cứu về bò sát John Thorbjarnarson của WCS (WCS John Thorbjarnarson Fellowship for Reptile Research) và vườn thú Cleveland Metroparks, (CMZ) đã tài trợ cho nghiên cứu này.

Toàn văn bài báo được đăng tải tại: https://checklist.pensoft.net/article/51619/

Ngày: 29/05/2020
Thông cáo báo chí: Nguyễn Thành Luân – ATP/IMC

Thư viện ảnh

Một cá thể rùa đất a-tri-pôn (Cyclemys atripons) đang được nuôi trong nhà một hộ dân tại đảo Phú Quốc, Việt Nam. Hình ảnh, kích thước và các dữ liệu liên quan của cá thể đã được ghi lại. Ảnh: Nguyễn Thành Luân – ATP/IMC
Một cá thể rùa đất a-tri-pôn (Cyclemys atripons) đang được nuôi trong nhà một hộ dân tại đảo Phú Quốc, Việt Nam. Hình ảnh, kích thước và các dữ liệu liên quan của cá thể đã được ghi lại. Ảnh: Nguyễn Thành Luân – ATP/IMC

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *