Tìm kiếm cơ hội tái thả rùa tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Vân Long, Việt Nam

An extensive area of wetland within the Nature Reserve provides good potential habitat for the Chinese Stripe-Necked Turtle (Mauremys sinensis). Photo credit: Timothy McCormack (ATP/IMC)


Vào ngày 7 và 10 tháng 12, các nhân viên của Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) và Trung tâm Bảo tồn Rùa (TCC) của Vườn Quốc gia Cúc Phương đã đến thăm khu Bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, để tìm kiếm môi trường sống đất nggpaj nước thích hợp để tiến hành tái thả Rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) nguy cấp trong tương lai.

Loài rùa nước ngọt nguy cấp này có nguồn gốc từ vùng đất ngập nước Việt Nam nhưng quần thể loài đã bị suy giảm đáng kể do mất môi trường sống và bị săn bắt cho những hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. TCC hiện đang có chương trình nhân giống thành công cho M. sinensis nhưng cần các địa điểm tái thả phù hợp để đưa con non trở về tự nhiên.

Khu bảo tồn thiên nhiên Văn Long, bao gồm một loạt các khối đá vôi lớn được bao quanh bởi một vùng đất ngập nước cũng được xác định là một khu Ramsar. Đây cũng là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất ở khu vực đồng bằng sông Hồng với diện tích khoảng 2.700ha. Khu bảo tồn nổi tiếng nhất với quần thể đặc hữu của loài Voọc quần đùi trắng (Trachypithecus delacouri), chúng tôi đã may mắn nhìn thấy một nhóm cá thể, có cả cá thể mẹ và con trong chuyến thăm này. Chúng tôi hy vọng rằng với sự hỗ trợ và thực thi pháp luật từ cộng đồng được cải thiện, khu bảo tồn sẽ đủ lớn để đáp ứng số lượng tái thả khả thi của M. sinensis. Một khu vực bán hoang dã với sự sinh sản, ấp và con non trong tự nhiên tại khu vực đất ngập nước rộng hơn và một chương trình tái thả được giám sát đang được xem xét. Với nhiều môi trường sống trong vùng đất ngập nước, được bảo vệ bởi lực lượng thực thi pháp luật Khu bảo tồn thiên nhiên làm cho nơi này trở thành một nơi tuyệt vời để tăng số lượng loài nguy cấp này.

Trong các chuyến thăm, nhân viên cũng đã nói chuyện với người dân địa phương làm việc trong và xung quanh khu bảo tồn để tìm hiểu loài rùa nào vẫn còn tồn tại ở đây, bao gồm mọi trường hợp nhìn thấy M. sinensis. Các cuộc điều tra đa dạng sinh học trước đây đã xác định loài này cùng với một số loài rùa khác, nhưng theo người dân địa phương, các loài rùa đã ít xuất hiện hơn trong những năm gần đây.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *